ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄՈՒՄ


ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
ՀԵՏՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ուսումնառության ժամկետը Ուսումնական հաստատության անվանումը Մասնագիտությունը /կրթ. փաստաթղթի թիվը/
Ի՞ՆՉ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԵՔ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒՄ ԵՎ ԻՆՉՊԵ՞Ս
Խնդրում ենք նշել, թե ինչպիսի՞ աղբյուններից եք տեղեկացել ԳԿՄԿ մագիստրատուրայի մասին:
               

Ստեղծված դիմումը ստորագրել և անհրաժեշտ փաստաղթերի հետ ներկայացնել ընդունող հանձնաժողովին։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։